«Рівне-Суренж»
«Рівне-Суренж»
«Рівне-Суренж»
«Рівне-Суренж»
«Рівне-Суренж»
«Велич Дулібії Рось. Суренж (Таємниці Волинської землі)»
«Рівне-Суренж»
«Рівне-Суренж»
«Рівне-Суренж»
В.О. Дем’янов, О.А. Андрєєв
Велич Дулібії Рось.Суренж.(Таємниці Волинської землі)
ВЦ ПП “Корлайн”, м.Київ, 2006 рік
Книга «Велич Дулібії Рось. Суренж. (Таємниці Волинської землі)» — спроба по новому розв'язати старе історичне питання про місце і час виникнення та становлення слов'янства (древні дуліби - засновники Дулібії Рось), викласти хронологію подій в слов'янському світі і навколо нього, оперуючи оригінальною біолокаційною методикою та спираючись на різноманітні факти (географічні, історичні, землезнавчі, космогонічні, будівельні, теологічні). Книга торкається питань духовності слов'янського суспільства, яке пов'язане з особливим світоглядом -волхвізмом, як основою системи волхвівської влади, як стрижнем організації всього життя у слов'ян. Вона подає багатий ілюстративний матеріал, запрошуючи своїми картами і схемами науковців до системного археологічного пошуку на теренах древньої столиці слов'ян міста Суренжа (нині Рівне), на землях осередку слов'ян-дулібів, так званої Русколані (між річками Горинь та Стир). Вона дає нове трактування відомих слов'янських термінів та понять, що мають свої корені в глибині тисячоліть.
Загальне дизайнерське рішення книги розроблене В.Дем’яновим та О.Андрєєвим і перед редакційним доопрацюванням перевірене методом сканування інформаційного поля на відповідність волхвівському світогляду (фіолетова обкладинка, шрифт-влесовиця, застосування реконструйованих ексклюзивних дулібських символів: восьмикутних зірок, крилатих сидячих левів, точкових чеканних фігур і ліній, сварг-спіралей і т.п.). Метод сканування інформаційного поля описаний в розділі 2 книги, підрозділ 2.3 (див.нижче).
Книга випущена в форматі 335x240мм на крейдяному папері в повнокольоровому друці з твердою обкладинкою. В ній 264 сторінки, 10 тематичних розділів, 32 підрозділи, 76 авторських ексклюзивних рисунків – реконструкцій та авторських зображень атрибутики, державних символів, одягу, архітектури, структури суспільства, війська, державної влади, світогляду, 54 кольорові фотографії місць подій, знахідок, хронологічна таблиця подій з XXVI тис. до н.е. до IX ст. н.е., великий понятійний словник з ексклюзивними авторськими трактуваннями слів, перелік 97 великих князів Дулібії Рось та їх діянь, 21 чорно – біла тематична ілюстрація на авторські сюжети.
Відгук Михайла Кучинко доктора історичних наук, завідувача кафедри археології та джерелознавства Волинського державного університету імені Лесі Українки
Відгук Тетяни Бикової завідувача відділу охорони культурної спадщини при Рівненському обласному краєзнавчому музеї
Словник основних понять
Цікаві ілюстрації та розробки - реконструкції виконані методом сканування інформаційного поля авторами: В.Дем'яновим та О.Андрєєвим
Схема невідомих фундаментів в районі вул.Драгоманова у м.Рівне, виявлених біолокацією.
Рис.96 Схеми будівництва оборонних стін на берегах річок в Дулібії Рось III-IX ст.ст.
Рис.98 Схема влаштування стіни великого оборонного кільця Русколані III-IX ст.ст.
Рис.99 Реконструкція типової оборонної вежі м.Суренжа з пішоходними воротами в III-IX ст.ст.
Рис.102 Реконструкція вигляду та генплану центрального храму Сонця в Суренжі
Рис.103 Реконструкція вигляду малого (клітьового) храму Сонця
Рис.104 Схема перебудови дулібського клітьового храму в християнську церкву в XI-XIII ст.ст.
Рис.105 Реконструкція державного герба Дулібії Рось (52-832 рр.)
Рис.106 Реконструкція герба Суренжа (III-IX ст.)
Рис.107 Реконструкція символів духовної влади волхвів-укрів в Дулібії Рось
Рис.108 Реконструкція сорочки волхва-укра
Рис.109 Реконструкція нагрудного знаку, пояса та посоха волхва-укра
Рис.110 Реконструкція сорочки дулібсько-слов'янського жреця
Рис.111 Реконструкція нагрудного знаку, пояса та посоха жреця
Рис.112 Дулібські символи (спіралі) на різьблених каменях, що розкидані на замковій горі (символізують світобудову)
Рис.115 Орнамент на пластині браслета
Рис.94 Будівництво споруд на армованому стилобаті в Дулібії Рось в III-IX ст.ст.
Рис.83 Корабель-чайка на щитах-колесах
Рис.82 Зброя часів Дулібії Рось
Котловани під будівництво на березі річки Устя (лютий 2005р.)
Принципова схема дулібського оборонного комплексу столиці слов'ян-русів м.Суренж.
Схема основних підземних тунелів-ходів міста Суренж VI - поч.IX ст.
Суренж та його оточення (VI-VIII ст.ст.)
Рис.9 Принцип світобудови (закрученість полів у спіраль) в символіці людських цивілізацій
Рис.10 Світобудова та шлях до Бога в древніх символах
Рис.30 Основи волхвівської світобудови та сонячна тематика в мистецтві різних народів Євразії (I тис.н.е - I тис.н.е.)
Рис.37 Схема дулібсько-слов'янського релігійного комплексу
Рис.44 Схема порту м.Суренж на р.Горинь
Рис.62 Схема укріплення річкових відкосів та замкових гір в м.Суренж та околицях
Рис.64 Скарб бронзових речей (плащові застібки та речі дулібського жреця) с.Узлісся Дубровицького району Рівненської області (Рівненський краєзнавчий музей)
Рис.65 Принципова схема планувальної структури м.Суренжа в IV-VIII ст.ст.
Рис.73 Ідеальна схема блокування кварталів (у формі язичеських хрестів), запропонована для м.Суренж волхвами
Рис.74 Схема ідеального типового блоку житлових кварталів для м.Суренжа, запропонована волхвами
Рис.75 Реальні схеми розташування кварталів Суренжа, визначені біолокацією в центрі м.Рівне (наслідки реконструкцій VI-VIII ст.ст.)
Рис.116 Зразки чеканної дулібської орнаментації
Зміст
Представляємо вам декілька розділів книги вибірково. По мірі переведення книги в електронний вигляд, тут будуть з’являтися нові розділи книги.
Розділ 1.
Розділ 2.
Загадки Європейської історії
Розділ 3.
Незнаний світ
3.1
Земля — планета загадок
3.2
Катаклізми — загроза людству
3.3
Джерела, збережені предками
3.4
Допотопний світ — який він?
Розділ 4.
Міссія - просвітництво
4.1
Мандри в пошуках долі
4.2
Тибет, Гобі: початок місії
4.3
Азійська подорож. Кавказ
4.4
Межиріччя: школа ідейної боротьби
4.5
Карпати: шлях на землю обітовану - Волинь
Розділ 5.
Дулібія Рось - загальнослов'янська імперія
5.1
Нове обличчя Європи
5.2
Готські лещата. Конфлікт волхвів
5.3
Початок величі. Волинь-Артанія
5.4
Гуни. Будівництво слов'янської імперії
5.5
Велич Дулібії Рось
Розділ 6.
Повороти історії
6.1
Грандіозні плани: чи вистачить сил?
6.2
Шлях до розпаду
6.3
Новгород: нова спроба волхвів
6.4
Київ: зверхність князівської влади
Розділ 7.
Суренж - сонячне місто
7.1
Початки
7.2
Русколань: свята, просвітлена земля
7.3
Місто, якого ми не шукали
7.4
Суренж - столиця Волині, столиця слов'ян
Розділ 9.
Цивілізаційні здобутки
9.1
Як будували дуліби
9.2
Символіка Дулібії Рось та Суренжа
9.3
Волхви і жреці: одяг, атрибутика. Мистецтво Дулібії
Розділ 10.
Майбутнє в духовних знаннях
10.1
Рівне дивиться в майбутнє
10.2
Духовність - шлях вперед
10.3
Постскриптум: повернення істини
Розділ 8.
Влада, держава, військо
8.1
Державний устрій Дулібії Рось
8.2
Великі князі. Часи бусові
8.3
Дулібська армія - еліта слов'янських військ. Початки козацтва
8.4
Провінції - княжіння Дулібії Рось
Додаток 1.
Фотографії, рисунки, схеми
Додаток 2.
Карти
Додаток 3.
Хронологічна таблиця
Додаток 4.
Великі князі Дулібії Рось та Суренжа
Бібліографія
Волинський Центр історичних та геофізичних досліджень «Рівне-Суренж» © 2022
Використання матеріалів сайту, їх передрукування можливе тільки з посиланням на даний сайт. Всі права застережені
«Рівне-Суренж»